Kонтакт

Банери


Ценовник услуга Историјског архива у Врању ПДФ Штампа Eл. пошта

ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ

Рад Комисије на излучивању безвредног регистратурског материјала по позиву ствараоца ................................................................………………............................

дневница и путни трошкови

Пружање стручне помоћи по ванредном позиву ствараоца ................................

Израда Правилника о канцеларијском и архивском пословању (у зависности од сложености документације) .............................................................................

Израда Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања (у зависности од сложености документације) ......................................................

3.000 дин.

 

8.000-20.000 дин.

 

8.000-20.000 дин

 

ИСТРАЖИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА

 

- За издавање потврда и уверења која нису ослобођена плаћања административне таксе:

за физичка лица ................................

550 дин.

за приватно-правна лица ...................

1.050 дин.

- За проналажење списа, пројеката и техничке документације:

за физичка лица ................................

1.050 дин.

за приватно-правна лица ...................

2.050 дин.

-Негативна потврда ...................................................................................

450 дин.

- Проналажење судских списа и списа експропријације, конфискације, национализације, узурпације и др:

за држављане РС ................................

1.050 дин.

за стране држављане ..........................

5.050 дин.

- За фотокопирање:

формат А/4............................................

7,00 дин.

формат А/3............................................

12,00 дин.

-Скенирање докумената:

формат А/4............................................

200 дин.

формат А/3............................................

330 дин.

-Снимање података:

услуга снимања на CD.........................

120 дин.

услуга снимања на DVD.......................

150 дин.


Сређивање архивске грађе и регистратурског материјала на захтев корисника у зависности од степена сређености и услова рада у регистратури - по дужном метру .............................................................................................................

 

 

2.000-4.000 дин.

Преузимање архивске грађе и регистратурског материјала (подразумева паковање у амбалажу – архивске кутије, смештај у депо и обележавање архивских јединица) - по дужном метру ...........................................................

 

 

7.000 дин.

Микрофилмовање црно-белог снимка на 16мм филму на ролни до 1200 снимака

Штампање копије са микрофилма А4 .................................................................

24.000 дин.

30 дин.


 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

253389
Овог месеца574

Израда презентације

 
  
Forum