Документа Архива Штампа

Историјски архив „31. јануар“ Врање спровео је Јавну набавку мале вредности - за набавку покретних механичких система, архивских полица за смештај архивске грађе.

Конкурсну документацију преузмите овде

Позив за подношење понуда преузмите овде

Одлуку о додели уговора преузмите овде

Oбавештење о закљученом уговору преузмите овде.

_________________________________________________________________________

 

Историјски архив „31. јануар“ Врање донео је одлуку о избору понуђача у Јавној набавци мале вредности - за набавку покретних механичких система, архивских полица за смештај архивске грађе.

Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Oбавештење о закљученом уговору преузмите овде.

_________________________________________________________________________

Историјски архив „31. јануар“ Врање расписује Јавну набавку мале вредности за набавку покретних механичких система - архивских полица за смештај архивске грађе.

Позив за подношење понуда преузмите овде

Конкурсну документацију преузмите овде

________________________________________________________________________

 

 

План јавних набавки за 2018. годину


_______________________________________________________________________

Формулар Захтева за приступ информацији од јавног значаја


_______________________________________________________________________


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

у Историјском архиву "31. јануар" у Врању


_______________________________________________________________________


Историјски архив „31. јануар“ Врање расписује Јавну набавку мале вредности за услуге израде архивских кутија са набавком материјала.

Конкурсну документацију, сви заинтересовани понуђачи могу преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору у поступку Јавне набавке мале вредности за услуге израде архивских кутија са набавком материјала можете преузети овде.