Правосуђе од 1944. године Штампа

СРЕСКИ СУД - ТРГОВИШТЕ (1945-1952)

ОПШТИНСКИ СУД - ВРАЊЕ (1945- )

ОПШТИНСКИ СУД - СУРДУЛИЦА (1945- )

ОКРУЖНИ АГРАРНИ СУД - ВРАЊЕ (1945-1948)

ВОЈНИ СУД НИШКЕ ВОЈНЕ ОБЛАСТИ, ВЕЋЕ КОД КОМАНДЕ ВРАЊСКОГ ВОЈНОГ ПОДРУЧЈА - ВРАЊЕ (1944- ?)

ОСНОВНИ СУД УДРУЖЕНОГ РАДА - ВРАЊЕ (1975-1991)

ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНА: ВРАЊЕ, БУЈАНОВАЦ,ТРГОВИШТЕ, ПРЕШЕВО И БОСИЛЕГРАД - ВРАЊЕ (1975-1991)