Просветне установе Штампа

ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА НИШ - ОДЕЉЕЊЕ У ВРАЊУ - ВРАЊЕ (1961-1971)

ГИМНАЗИЈА - БОСИЛЕГРАД (1946- )

ГИМНАЗИЈА „Бора Станковић“ - ВРАЊЕ (1881- )

ДРЖАВНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА - СУРДУЛИЦА (1922-1959)

УЧИТЕЉСКА ШКОЛА - ВРАЊЕ (1946-1973)

ЕКОНОМСКА ШКОЛА - БОСИЛЕГРАД (1959-1963)

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА - ВРАЊЕ (1955- )

МЕШОВИТА ШКОЛА ЗА КВАЛИФИКОВАНЕ РАДНИКЕ - БУЈАНОВАЦ (1924-1974)

СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ У ИНДУСТРИЈИ И ЗАНАТСТВУ - ВЛАДИЧИН ХАН (1948-1958)

ЖЕНСКА ЗАНАТСКА ШКОЛА - ВРАЊЕ (1952-1956)

ОСНОВНА ШКОЛА „ Христијан Тодоровски Карпош“ - БИЉАЧА (1886- )

ДРЖАВНА НАРОДНА ШКОЛА „ Карађорђе Петровић“ - БРЕСНИЦА (1928-1937)

ОСНОВНА ШКОЛА „ Вук Караџић“ - ВРАЊЕ (1948 - )

ОСНОВНА ШКОЛА - ДОЊИ НЕРАДОВАЦ (1905-1961)

ОСНОВНА ШКОЛА „ 29. новембар“ - МОШТАНИЦА (1881-1991)

ОСНОВНА ШКОЛА „ Радисав Јовић“ - ПРВОНЕК (1892-1991)

ОСНОВНА ШКОЛА „ Стефан Немања“ - СТАРИ ГЛОГ (1931-1962)

ОСНОВНА ШКОЛА „ Бора Станковић“ - ТИБУЖДЕ (1898 - )

ОСНОВНА ШКОЛА „ Иво Лола Рибар“ - ЏЕП (1893 - )