Срески савези земљорадничких задруга Штампа

ОСНОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА - БОСИЛЕГРАД (1947-1955)

ОСНОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА - БУЈАНОВАЦ (1947-1955)

ОСНОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА - ВЛАДИЧИН ХАН (1947-1955)

ОСНОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СРЕЗА ВРАЊЕ - ВРАЊЕ (1947-1962)

ОСНОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА - СУРДУЛИЦА (1947-1955)