Задруге после 1944. године Штампа

СТОЛАРСКА НАБАВНО ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА - ВРАЊЕ (1946 - 1952)

ПРВА КРОЈАЧКА ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА „Обнова“ - ВЛАДИЧИН ХАН (1947 - 1952)

ПРВА ОБУЋАРСКО ОПАНЧАРСКА ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА „Развитак“ - ВЛАДИЧИН ХАН (1947 - 1953)

УЖАРСКА ЗАДРУГА - ВРАЊЕ (1945 - 1960)

ЗАНАТСКА НАБАВНО-ПРОДАЈНА ЗАДРУГА - ВЛАДИЧИН ХАН (1945 - )

ЗАНАТСКА НАБАВНО-ПРОДАЈНА ЗАДРУГА - ВРАЊЕ (1946 - 1962)

РАДНИЧКО СЛУЖБЕНИЧКА НАБАВЉАЧКО ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА - СУРДУЛИЦА (1947 - 1950)

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА - КРИФА ФЕЈА (1945 - )

СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „Партизан“ - БИЉАЧА (1949 - 1953)

СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „29. новембар“ - КРШЕВИЦА (1949 - 1953)

СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „Пролетер“ - РЕЉАН (1949 - 1953)