Kонтакт

Банери


Грађевинско предузеће Новоградња - Врање ПДФ Штампа Eл. пошта

Грађевинско предузеће “Новоградња“ у Врању основано је решењем Народног одбора општине Врање бр. 21125/56 од 14. новембра 1956. године. Предузеће је почело са радом 1. јануара 1957. године. Настало је спајањем Грађевинског предузећа “Градитељ“ у Врању и Грађевинског предузећа “Грађевинар“ у Врању, а на основу препоруке Савета за привреду и финансије Народног одбора среза Врање бр. 17546 од 3. септембра 1956. године. Одлуке о спајању донете су од стране Радничког савета Грађевинског предузећа “Градитељ“ бр. 3831 од 17. октобра 1956. године и Радничког савета Грађевинског предузећа “Грађевинар“ бр. 4300 од 29. октобра 1956. године. Решењем о оснивању Грађевинског предузећа „Новоградња“ бивша Грађевинска предузећа „Градитељ“ и „Грађевинар“ престају са пословањем 31. децембра 1956. године. Окружни привредни суд у Нишу је решењем, Фи бр. 939-56 од децембра 1956. године, уписао спајање Грађевинског предузећа „Градитељ“ и Грађевинског предузећа „Грађевинар“ из Врања и оснивање „Грађевинског предузећа „Новоградња“. Предмет пословања новооснованог предузећа је ниска и висока градња и грађевинско пројектовање. Решењем Окружног привредног суда у Нишу Фи бр. 489-65 од 12. јуна 1965. године код Грађевинског предузећа „Новоградња“ уписан је Пројектни биро. Године 1974. дошло је до трансформације и промене назива у Радна организација „Новоградња“ са ООУР „Градња“; ООУР „Механизација“; ООУР „Пројекни биро“; ООУР „Скопње“ и ООУР „Београд“. На основу закона о предузећима мења назив у Грађевиснко предузеће у друштвеној својини „Новоградња“ и регистровано је код Окружног привредног суда у Лесковцу решењем Фи бр. 967-89. од 16. јануара 1990. године. Предузеће и данас ради.

Преузет је део фонда 1972. године од Грађевинског предузећа „Новоградња“ у Врању (књига пријема бр. 134).

Фонд је непотпун. Фонд је сређен по врстама књига а у оквиру њих хронолошким редом. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1956-1960, 23 књиге.

Књиге 1956-1960:

- матичне књиге радника 1956-1960. 12књ.

- регистри матичних књига 1956-1960. 11књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262377
Овог месеца1322

Израда презентације

 
  
Forum