Грађевинско предузеће "Градитељ" - Врање Штампа

Државно грађевинско предузеће “Градитељ“ у Врању основано је 10. априла 1946. године. Регистровано је код Среског Народног суда у Врању. Самостално ради до 31. децембра 1956. године када је спојено са грађевинским предузећем „Грађевинар“ због формирања новог Грађевинског предузећа „Новоградња“ у Врању.

Преузет је део фонда 1970. године од Грађевинског предузећа „Новоградња“ из Врања (књига пријема бр. 104) и 1971. године од Грађевинског предузећа „Грађевинар“ из Ниша (књига пријема бр. 131).

Фонд је непотпун. Фонд је сређен по врстама списа, а у оквиру њих хронолошким редом. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1956, 7 књига и 4 кутије списа.

Књиге 1948-1956:

-матичне књиге радника 1948-1956. 5 књ.

-именични регистри радника 1949-1950, 1955. 2 књ.

Списи: 1946-1955.

Грађа садржи: нормативна акта; извештаје о раду; преписку са Министарством грађевина; разне уговоре; картоне радника; платне спискове и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.