Kонтакт

Банери


Грађевинско предузеће "Морава" - Бујановац ПДФ Штампа Eл. пошта

Грађевинске радове у Бујановцу најпре је обављао режијски одбор и то од 1955.године, који је касније прерастао у Грађевинско предузеће “Грађевинар“. У исто време радило је и Предузеће за производњу грађевинског материјала - црепа и цигле, под називом „Морава“. Иницијативом двају предузећа дошло је до њиховог спајања 4.априла 1960.године и формирања једног Грађевинског предузећа „Морава“, чија је делатност грађевинска, високо и нискоградња и индустријска за производњу црепа и цигле. Крајем 1965.године дошло је до одвајања погона за производњу грађевинског материјала - црепа и цигле, који је припојен Предузећу за производњу грађевинског материјала - црепа и цигле „Победа“ у Лесковцу.

Основна делатност предузећа била је грађење стамбених, привредних и других објеката високе и ниске градње по наруџбини инвеститора или непосредно за тржиште. Осим тога предузеће је изводило фасадерске, водоинсталатерске, паркетарске, молерско-фарбарске, изолатерске и столарске радове за потребе предузећа и трећих лица. Затим, поправке свих врста моторних возила и грађевинских машина за потребе предузећа и трећих лица, као и пружање услуга транспортним возилима и грађевинским машинама правним и физичким лицима.

Предузеће је стављено под стечај 1975.године а стечајни поступак је закључен 30.децембра 1980.године.

Фонд је преузет 8.октобра 1983.године од Јавног правобранилаштва Скупштине општине Бујановац (књига пријема бр. 181).

Фонд је непотпун. Сређен је хронолошки по врстама списа. Урађен је регистар личних имена.

Садржи грађу за период 1955-1975, 40 књига и 100 свежњева списа.

Књиге 1955-1972:

-деловодни протоколи 1956-1957,1961,1969. 4 књ.

-матичне књиге радника 1955,1957-19725. 29 књ.

-регистри платних бројева 1963,1965-1966, 1970, 1972. 6 књ.

-књига синтетике 1971. 1 књ.

Списи 1956-1975:

Грађа садржи: записнике Радничког савета 1962, 1967-1969; записнике Управног одбора1960-1963; записнике Основне организације савеза комуниста 1964-1968; неколико записника синдикалне подружнице и колегијума и радне јединице градилишта Скопље из 1969; нормативна акта; периодичне и завршне рачуне; платне спискове и обрачунске картоне радника;

Обавештајна средства: деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262378
Овог месеца1323

Израда презентације

 
  
Forum