Kонтакт

Банери


Завод за запошљавање радника - Бујановац ПДФ Штампа Eл. пошта

Биро за посредовање рада Народног одбора среза Бујановац основан је 1953. године, на основу Уредбе о организацији службе посредовања рада.

Решењем Народног одбора општине Бујановац бр. 8379, 24. децембра 1960. године, основан је Завод за запошљавање радника у Бујановцу.

Завод је био као заједнички за општину Бујановац и Прешево са седиштем у Бујановцу. Оснивањем Завода за запошљавање у Бујановцу укинути су бирои за посредовање рада у Бујановцу и Прешеву закључно са 31. децембром 1960. године.

Завод је имао задатак да прати запосленост и потребе привреде и јавних служби са радницима и да предлаже мере за запошљавање радника; да посредује при запошљавању радника; да пружа стручну помоћ при избору занимања и оспособљавању незапослених лица за друга занимања путем преквалификација и да решава права и обавезе радника за време привремене незапослености. Заводом је управљао Савет Завода и директор.

Као самостална установа, Завод за запошљавање радника у Бујановцу престао је да постоји 30. септембра 1965. године припајањем заводу за запошљавање радника у Врању.

Фонд је прузет од завода за запошљавање радника у Врању 1970. године (књига пријема бр. 114). Фонд је непотпун. Сређивање грађе обављено је у Архиву 1982. године по врстама списа и азбучном реду досијеа. У фонду се налазе списи Бироа за посредовање рада у Бујановцу (1954-1959).

Садржи грађу за период 1954-1959, 1 књигу и 24 кутије списа.

Књига 1963:

-деловодни протокол 1963. 1 књ.

Списи 1954-1959.

Грађа садржи: решења о признавању ранијег радног стажа; евиденцију незапослених лица са разним потврдама; пријаве о отказу; решењу о признавању права на привремену незапосленост; досијеа радника који имају материјално обезбеђење и престанак ових права; решење о преласку код других завода и др.

Обавештајно средство: деловодни протокол.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

217371
Овог месеца4869

Израда презентације

 
  
Forum