Kонтакт

Банери


Завод за запошљавање радника-Врање ПДФ Штампа Eл. пошта

До оснивања Бироа за посредовање рада, при среском и општинском народном одбору у Врању, постојала су повереништва рада као службе управних органа.

Октобра 1951. године основан је Биро за посредовање рада Градског Народног одбора среза Врање 1. новембра 1951. године. Одлуком Народног одбора среза Врање 29. децембра 1955. године, основан је Биро за посредовање рада среза Врање као посебан самостални управни орган среза, који поред осталих задатака надзирао и координацију над општинским бироима рада. Решењем народног одбора општине Врање 22. новембра 1960. године, основан је Завод за запошљавање радника у Врању, као заједнички за подручје општине: Врање, Врањска Бања, Владичин Хан, Босилеград, Трговиште, Власе и Власина Округлица. Седиште Завод је било у Врању.

Решењем Скупштине општине Врање 28. септембра 1965. године, делатност Завода као сампосталне самоуправне установе, обухвата следеће општине: Врање, Бујановац, Босилеград, Прешево, Владичин Хан, Сурдулицу и Трговиште. Од 1. октобра 1965. године, Завод за запошљавање радника у Врању преузима целокупно пословање, кадрове, средства, права и обавезе, до тада засебних завода за запошљавање у Бујановцу и Сурдулици.

На основу Устава СР Србије 24. маја 1974. године, Завод за запошљавање радника у Врању трансформише се у Самоуправну интересну заједницу за запошљавање радника у Врању са испоставама, као организационим јединицама сручне службе, у општинама: Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево и Сурдулица.

Задатак Завода за запошљавање радника у Врању био је усмерен на праћење структуре извора радне снаге и посредовање у запошљавању; на стручно оспосбљавање и преквалификацију привремено незапослених лица и организовање орентације у сарадњи са школама; на решавању материјалних права радника за време привремене незапослености и вођење потребних евиденција о радницима који траже посао. Надзор над радом завода имала је Скупштина општине Врање.

Са укидањем самоуправних интересних заједница (Законом о друштвеним делатностима, 1990.) назив ове установе се мења и данас постоји и послује као радна јединица Републичког фонда за тржиште рада.

Фонд је преузиман у два наврата: 1967. године од Завода за запошљавање у Врању (књига пријема бр. 82) и од Самоуправне интересне заједнице за запошљавање општине Врање и Трговиште 1984. године (књига пријема бр. 183). Фонд је сачуван у целини. Један део грађе (1951-1965.), у којој се налазе и списи Бироа рада општине Врање, сређен је у Архиву хронолошки и по врстама списа, остала грађа за фонд је несређена.

Садржи грађу за период 1951-1979, 16 књига. 180 фасцикли и 40 свежњева грађе.

Књиге 1961-1977:

- деловодни протоколи 1961-1977. 13 књ.

- књиге финасијског пословања 1961-1963. 3 књ.

Списи 1951-1979.

Грађа садржи: записнике Управног одбора из 1965. године; записнике Савета из 1963. и 1969. године; записнике радне заједнице и друге појединачне примерке записника; годишње извештаје, разне анализе и информације; документа о оснивању, променама и нормативним актима; елаборате и планове обуке кадрова са документацијом о преквалификацији; пријаве слободних радних места и пријаве о отказима; упошљавање инвалида; разна правила и решења за материјалну заштиту незапослених; решење о признавању ранијег радног стажа; картоне пријављивања, материјалну заштиту незапослених; испалтне листе упошљеника и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар (1951-1965) и деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

217388
Овог месеца4886

Израда презентације

 
  
Forum