Kонтакт

Банери


Земљорадничка задруга - Крива Феја ПДФ Штампа Eл. пошта

Основана је као Земљорадничка набављачко-потрошачка задруга с. о. ј. у селу Крива Феја, на оснивачкој скупштини 1. априла 1945. године са 517 задругара.

Задатак задруге је био да плански утиче на унапређење пољопривредне производње, да сарађује са државним трговинским предузећима и задружним организацијама и унапређује размену добара између села и града; да организује снабдевање задругара индустријском робом; да врши откуп пољопривредних производа; да примењује агротехничке и зоотехничке мере и ствара задружне воћњаке и расаднике.

Земљорадничка задруга у Кривој Феји је једна од најстаријих задруга у врањском срезу (према неким подацима радила је од 1937. године, али због неповољних услова и без подршке тадашње власти ликвидирана је 1940. године).

Задругом је руководио Управни и Надзорни одбор. Задруга ради и данас.

Архивска грађа је преузета од Земљорадничке задруге у Кривој Феји 1966. године (књига пријема бр. 56) и 1975. године (књига пријема бр. 151). Фонд је делимично сачуван и није сређен.

Садржи грађу за период 1945-1970, 8 књига и 2 кутије списа.

Књиге 1945-1961:

-деловодни протоколи, 1946-1961, 3 књ.

-књиге уплате чланских удела, 1945-1952, 3 књ.

-књига надница задружног дома, 1948, 1 књ.

-књига намештаја и прибора, 1945-1952, 1 књ.

Списи 1945-1970:

Грађа садржи: записнике Управног одбора од 1945-1970. године, записнике Надзорног одбора од 1945-1958. године, записнике Скупштине задругара од 1946-1970. године и записнике градитеља задружног дома од 1948-1949. године; извештаје о раду; планове промета и откупа; документацију о зидању задружног дома, отварању занатских радионица (кројачке, ковачке и ваљавичарске) и уговоре о кооперацији и мелиорацији; спискове Управног и Надзорног одбора и службеника задруге; приступне изјаве из 1946. године; персоналну документацију и исплатне листе, облигације задругара и завршне рачуне.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262375
Овог месеца1320

Израда презентације

 
  
Forum