Kонтакт

Банери


Кудељара "Поморавље" - Врањска Бања ПДФ Штампа Eл. пошта

Кудељара "Поморавље" у Врањској Бањи основана је решењем Владе Народне Републике Србије од 30. јула 1948. године као предузеће републиканског значаја. Предмет пословања предузећа био је прерада кудељне стабљике. Предузеће се налазило под административно-оперативним руководством Главне дирекције индустрије кудеље и лана Министарства индустрије Народне Републике Србије у Новом Саду.

Кудељара "Поморавље", од 12. октобра 1950. године, из надлежности Генералне дирекције за текстил, кожу, обућу и кудељарство Народне Републике Србије предаје се на управљање Народном одбору среза Врање у Врању. Надлежност Народног одбора среза Врање над Кудељаром "Поморавље" започела је од 1. новембра 1950. године.

С обзиром да је предузеће пословало са губицима, 8. септембра 1959. године, стављено је под принудну управу. Решењем Ликвидационог већа Л бр. 2/60 од 18. априла 1960. године Кудељара "Поморавље" стављена је у принудну ликвидацију.

Фонд је преузет 13. августа 1964. године од Ликвидационе комисије (књига пријема бр. 39), 5. септембра 1969. године (књига пријема бр. 103) и 25. априла 1997. године заједно са грађом Текстилне индустрије Врањска Бања од Текстилне индустрије Врањска Бања (књига пријема бр. 219).

Фонд је скоро сачуван у целости. Сређен је хронолошки и по врстама списа. Урађен је сумарни инвентар и регистар личних имена.

Садржи грађу за период 1946-1960, 12 књига, 38 кутија и 8 регистратора списа.

Књиге 1949-1959 :

- деловодни протоколи 1949-1959, 8 књ.

- матичне књиге радника 1955-1956, 2 књ.

- књига инвентара 1955, 1 књ.

- збирна главна књига 1955-1958, 1 књ.

Списи 1946-1960.

Грађа садржи: записнике Радничког савета 1950-1959; записнике Управног одбора 1950-1959; записнике Стручног савета принуде из 1959; записнике синдикалне конференције 1953-1954; записнике колегијума 1954-1956; правила Кудељаре; документе у вези изградње фабрике; извештаје о пословању; годишње планове; спискове радника и службеника; пројекте и елаборате; предрачуне и инвестиционе програме за изградњу предионице и ткачнице; радне књижице; радне карте; билансе и завршне рачуне; платне спискове и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262384
Овог месеца1329

Израда презентације

 
  
Forum