Месни народни одбор Луково (МНО) - Луково 1944-1947 Штампа

Формиран је марта 1944. године као Меснинародноослободилачки одбор Луково са седиштем у Лукову. Потпада под надлежност среза врањског.

На основу Општег закона о народним одборима 1946. године мења назив у Месни народни одбор Луково.

Месни народни одбор Луково укинут је 1947. године на основу Закона о административно-територијалној подели НР Србије и припојен Месном народном одбору Тибужде.

Фонд је преузет од Народног одбора среза Лесковац 1962. године заједно са грађом среза и других народних одбора књига пријема бр. 1)

Сачуван је мали део грађе. Сређен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1946, 6 књига и 1 кутија списа.

Књиге 1945-1946:

- строго поверљиви и поверљиви деловодни протокол 1945-1946. 1 књ.

- деловодни протоколи 1945-1946. 5 књ.

Списи 1945-1946.

Грађа садржи: записнике народног одбора (1946); расписе виших органа; спискове инвалида рата, попаљених кућа и угрожених лица; уверења о имовном стању; персонална документа и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.