Месни народни одбор Топли Дол (МНО) - Топли Дол 1944-1952 Штампа

Формиран је октобра 1944.године као Месни народноослободилачки одбор Топли Дол са седиштем у Топлом Долу. Године 1946. је у састав Месног народног одбора Вучедолце. На основу Закона о административно-територијалној подели НР Србије 1947. године поново је основан као Месни народни одбор Топли Дол. Обухвата насељена места Вучедолце и Топли Дол и потпада под надлежност среза јужноморавског. На основу Закон о административно-територијалној подели НР Србије 1950. године улази у састав среза масуричког.

Месни народни одбор Топли Дол укинут је на основу Закона о подели територије НР Србије на општине, градове и срезове 1952. године и припојен Народном одбору општине Врла.

Фонд је преузет од Народног одбора среза Лесковац 1963. године заједно са грађом среза и других народних одбора (књига пријема бр. 6).

Сачуван је мали део грађе.

Садржи грађу за период 1945, 1947-1952, 24 књиге и 1 кутија списа.

Књиге 1945, 1947-1952.

- деловодни протоколи 1945, 1947-1952. 24 књ.

Списи 1945, 1947-1952.

Грађа садржи: расписе и упутства виших органа; спискове службеника; извештаје среском одбору; персонална документа; статистичке извештаје; акта по деловоднику; финансијска документа и друго.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.