Kонтакт

Банери


Мешовита школа за квалификоване раднике - Бујановац ПДФ Штампа Eл. пошта

Мешовита школа за квалификоване раднике у Бујановцу отворена је 1924. године под називом Стручна продужна школа. Септембра 1945. године Народни одбор општине Бујановац доноси Одлуку о поновном отварању Мешовите школе за квалификоване раднике. Основна делатност школе је да врши образовање и васпитање омладине и одраслих кроз редовно и ванредно школовање и спрема квалификоване раднике трговинске, текстилне, металске, електричне, кожарске, дрвопрерађивачке, грађевинске и услужне струке. Решењем Скупштине општине Бујановац 01 - бр. 8778/6-65 од 25. 12. 1965. године мења се назив у Школа ученика у привреди-односно њено даље постојање. Ова промена регистрована је код Окружног привредног суда у Нишу решењем Ус. бр. 22/65 од 24. 2. 1967. године. По доношењу Закона о средњем образовању, измењен је назив Школе ученика у привреди у Школу за квалификоване раднике. Одлуком Скупштине општине Бујановац бр. 01-611-7/74 од 23. 7. 1974. године укида се Мешовита школа за квалификоване раднике. До укидања долази због тога што школа не испуњава васпитно - образовне задатке ради којих је основана, не испуњава прописане услове за рад, што су битно поремећени самоуправни односи и што у Бујановцу постоји друга школа за квалификоване раднике која испуњава прописане услове.

Фонд је преузет 1976. године од председника Привременог органа (књига пријема 157).

Фонд је непотпун. Фонд је 1977. године сређен по врстама а у оквиру њих хронолошким редом. Урађен је сумарни инвентар и регистар личних имена. Микрофилмован је у целости.

Садржи грађу за период 1946-1975, 40 књига, 30 кутија списа.

Књиге 1946-1975:

- деловодни протоколи 1948-1953, 1959-1969, 1973-1975, 7 књ.

- главне уписнице 1946-1960, 1962-1975, 16 књ.

- главне уписнице за ванредне ученике 1968-1975, 3 књ.

- књиге завршних испита 1962-1975, 2 књ.

- регистри издатих диплома 1968-1975, 2 књ.

- регистар издатих сведочанстава 1964-1968, 1 књ.

- именични регистри 1968-1970, 3 књ.

- књига школских наредби 1974-1975, 1 књ.

- буxетске књиге 1960-1965, 5 књ.

Списи 1949-1975.

Грађа садржи: записнике Савета школе, радне заједнице и комисија (1965-1970), Школског одбора и Наставничког већа (1964-1971), Збора радних људи (1973-1974), Наставничког већа (1958-1974), Испитног одбора (1958-1963, 1965-1967, 1971-1975), Испитне комисије (1963-1965), Стручног актива (1973-1974), о полагању дипломских испита (1971-1972), документа о оснивању и укидању, нормативна акта, извештаје школе, статистичке извештаје, персонална документа, платне спискове и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262379
Овог месеца1324

Израда презентације

 
  
Forum