Kонтакт

Банери


Народни одбор општине Зарбинце 1944-1955 ПДФ Штампа Eл. пошта

Формиран је 1944. гдоне као Месни народноослободилачки одбор Зарбинце са седиштем у Зарбинцу. Обухвата насељена места Зарбинце и Прибовце. Потпада под надлежност среза каменичког.

На основу општег закона о народним одборима из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Зарбинце.

Марта 1949. године Месни народни одбор Задбинце издваја се из састава среза каменичког и укључује у састав среза бујановачког. Октобра 1949. године насељена места Ново Село и Сухарно, издвајају се из састава Месног народног одбора Муховац и укључују у састав Месног народног одбора Зарбинце.

На основу Општег закона о народним одборима из 1952. године мења назив у Народни одбор општине Зарбинце.

Народни одбор општине Зарбинце укинут је на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији из 1955. године. Његова територија припојена је Народном одбору општине Муховац.

Фонд је преузет 1963. године од Народног одбора среза Лесковац заједно са грађом среза и других народних одбора (књига пријема бр. 7).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1955, 17 књига и 5 кутија списа.

Књиге 1949-1955:

- деловодни протоколи 1949-1950. 5 књ.

- буxетска књига 1955. 1 књига

- пореске књиге 1951-1955. 11 књ.

Списи 1946-1955.

Грађа садржи: записнике народног одбора (1946-1948, 1952-1954.); расписе виших органа; извештаје о приносу раних усева; нормативна акта; спискове приватних занатлија, месних аграрних интересената, сиромашних лица који примају социјалну помоћ и домаћинстава; документа о изборима; статистичке податке; податке о школским зградама; персонална документа, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262422
Овог месеца1367

Израда презентације

 
  
Forum