Народни одбор општине Ново Село (Т) 1944-1955 Штампа

Формиран је марта 1944. године као Месни народноослободилачки одбор Ново Село са седиштем у Новом Селу. Године 1946. обухвата насељена места Владовце, Мездрају, Ново Село, Петровац, Рајчевце и Шумату Трницу. Потпада под надлежност Среза пчињског. Године 1947. обухвата насељена места Владовце, Мездрају, Ново Село, Петровац и Шумату Трницу.

На основу Општег закона о народним одборима 1946. године мења назив у Месни народни одбор Ново Село, а 1952. године у Народни одбор општине Ново Село. Године 1952. обухвата насељена места Барбаце, Владовце, Малу Реку, Мездрају, Ново Село, Петровац, Рајчевце и [умату Трницу и потпада под надлежност среза бујановачког. Народни одбор општине Ново Село укинут је 1955. године на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији. Његова територија припојена је Народном одбору општине Кленике.

Фонд је преузет од Скупштине општине Трговиште 1963. године (књига пријема бр. 9).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 34 књиге и 5 кутија списа.

Књиге 1945-1955:

- поверљиви деловодни протоколи 1946-1950, 1954. 3 књ.

- деловодни протоколи 1945-1953. 31 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: записнике народног одбора (1946-1954, 1956), зборова бирача и комисија; расписе и упутства среског одбора; нормативна акта; спискове родитеља који не шаљу децу у школу, одборника, занатлија и домаћинстава; уверења о имовном стању; статистичке извештаје; платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.