Kонтакт

Банери


Народни одбор Среза босилеградског - Босилеград 1944-1955 ПДФ Штампа Eл. пошта

Срески народноослободилачки одбор за срез босиљградски формиран је октобра 1944. године у Босиљграду. Обухватао је подручја месних народноослободуилачких одбора: Бистар, Божица, Босилеград, Бранковци, Бресница, Горња Лисина, Горња Љубата, Горње Тламино, Грујинци, Доња Лисина, Доња Љубата, Драјинци, Дукат, Зли Дол, Извор, Караманица, Клисура, Кострешевци, Милевци, Назарица, Паралово, Радичевци, Рајчиловци, Топли Дол и Црноштица.

На основу Општег закона о народним одборима из 1946. године мења назив у Срески народни одбор Босиљград.

Године 1947. када је био укинут округ врањски, на основу Закона о административно територијалној подели НР Србије, Срески народни одбор Босилеград(почетком 1947.године носи назив Босилеград) је непосредно био подређен органима НР Србије. Од 1949. године до 1951. године Срески народни одбор Босилеград непосредно је подређен Обласном народном одбору нишке области у Нишу, а затим опет органима НР Србије.

На основу Општег закона о народним одборима мења назив у Народни одбор среза босилеградског Босилеград. Обухватао је општине: Божица, Босилеград, Бранковци, Горња Лисина, Горња Љубата, Доња Љубата, Доње Тламино, Клисура, Назарица и Радичевци.

На седници Среског народноослободилачког одбора среза босиљградског од 11.10.1944. године формирају се одсеци за: сарадњу са војском, привреду, обнову, социјалну помоћ, народно здравље, просвету, управу и за трговину.

Крајем 1947. године, Срески народни одбор има следеће одсеке: Општи одсек, Одсек за привреду, Одсек за пољопривреду, Одсек за шумарство, Одсек за социјално старање, Одсек за здравство, Одсек за финансије, Одсек за просвету и Планску комисију.

На основу Упуства о оснивању повереништава у среским и граским наропдним одборима, 1949. године, уведена су повереништва за: пољопривреду и шумарство, финансије, комуналне послове, рад, просвету, социјално старање, управу, привреду саобраћај и планска комисија.

Општим законом о народним одборима из 1952. године срезови су и даље локални органи власти, али су од сада и органи народног самоуправљања. Народни одбор сада чине Среско веће и Веће произвођача. Оба већа одлучују равноправно. Укинути су извршни одбори а уместо повереништва уводе се савети. Народни одбор среза има следеће савете: Савет за привреду, Савет за комуналне послове, Савет за просвету и културу, Савет за народно здравље и социјалну политику и Савет за унутрашње послове.

Године 1955. Општим законом о народним одборима, утврђено је да је општина а не срез, основна политичко-територијална организација самоуправљања радног народа и основна друштвено економска заједница становника на свом подручју. Срез је политичко- територијална организација самоуправљања радног народа и заједница општина и становника.

Народни одбор среза босилеградског укинут је на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији од 1955. године, а његова територија припојена је територије среза Врање.

Фонд је преузет 1963. године од Народног одбора среза Лесковац (књига пријема бр.7).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар. Делимично је микрофилмован.

Фонд је категорисан у групу архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за период 1944-1955. 92 књиге и 116 кутија списа.

Књиге 1945-1955:

- поверљиви и строго поверљиви деловодни протоколи 1948, 1951-1955. 4 књ.

- деловодни протоколи 1945-1955. 4 књ.

- регистар занатлија 1951. 1 књ.

- регистар приватних занатских дозвола 1950-1955. 1 књ.

- пореске књиге 1945-1946. 3 књ.

- буxетске књиге 1954-1955. 3 књ.

- дневници за оверу преписа и рукописа 1949-1950, 1952-1955. 5 књ.

- књиге о издатим кредитима 1947-1952. 3 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: записнике Народног одбора среза, заједничких и издвојених седница већа, комисија, савета; записнике народних одбора општина; упутства, препоруке и расписе републичких, окружних, обласних и среских органа; нормативна акта народних одбора, привредних и других организација; спискове службеника и просветних радника; извештаје о раду среза, општина, установа, предузећа, школа и других; дозволе за рад; друштвене планове и буxет среза и општина; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и регистри.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262386
Овог месеца1331

Израда презентације

 
  
Forum