Kонтакт

Банери


Народни одбор Среза бујановачког - Бујановац 1944-1955 ПДФ Штампа Eл. пошта

Срески народноослободилачки одбор за срез прешевски формиран је јула 1944. године у Старачкој Кули. У почетку носи назив срески народноослободилачки и срески народни одбор за срез прешевски са седиштем у Прешеву, а од априла 1947. године са променом седишта мења назив у Срески народни одбор Бујановац са седиштем у Бујановцу. Обухватао је територију Месних народних одбора: Биљача, Бујановац, Велики Трновац, Жбевац, Жујинце, Кленике, Клиновац, Левосоје, Миратовац, Муховац, Несалце, Ораовица, Прешево, Рајинце, Раковац, Свињиште, Спанчевац, Стрезовце, Церевајка и Црнотинце. Од 1950. године у саставу среза бујановачког су и месни народни одбори: Госпођинце, Зарбинце, Лучане, Петка и Самољица.

Од оснивања па до априла 1947. године када су укинути окрузи, бујановачки срез је потпадао под надлежност округа врањског. Од септембра 1949. године до краја 1951. годинеје под надлежношћу нишке области, а затим опет прелази у надлежност органа НР Србије.

Године 1952. на основу Општег закона о народним одборима мења назив у Народни одбор среза бујановачког у Бујановцу.

На основу Закона о подели територије НР Србије на општине, градове и срезове од априла 1952. године у срезу бујановачком су градске општине Бујановац и Прешево и општине: Биљача, Велики Трновац, Жбевац, Жујинце, Зарбинце, Кленике, Левосоје, Миратовац, Муховац, Ново Село, Рајинце, Раковац, Спанчевац и Церевајка.

На основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији од јула 1955. године укинут је срез бујановачки, а његова територија ушла је у састав среза Врање.

У почетку, на основу Одлуке о устројству и пословању народноослободилачких одбора и скупштине Демократске Србије од 01.12.1944. године, државну власт у срезу врши народноослободилачка скупштина среза која за извршење задатака из својих редова бира народноослободилачки одбор.

Народноослободилачки одбор среза био је највиши орган власти на територији среза, на почетку је био организован по одељењима за: управу, просвету, обнову, финансије, социјалну политику, привреду и за сарадњу са војском.

Године 1947. срески народни одбор је био организован по одсецима: Одсек за пољопривреду, Одсек за финансије, Одсек за трговину, Одсек за социјално старање и Одсек за просвету. Општи одсек је био при председништву.

Општим законом о народним одборима из 1952. године унете су неке новине у раду срезова. Срезови су и даље локални органи власти али сада и органи народног самоуправљања. Народни одбор среза чине Среско веће и Веће произвођача. Оба већа одлучују равноправно. Укинути су извршни одбори , а уместо повереништва уводе се савети. Савети су политичко извршни органи и образовани су за област: привреде, просвете и културе, унутрашњих послова, народног здравља и социјалне политике и комуналних послова.

Општим законом о народним одборима 1955. године утврђено је да је општина, а не срез, основна политичко територијална организација самоуправљања радног народа и основна друштвено економска заједница становника на свом подручју. Срез је политичко територијална организација самоуправљања радног народа и заједница општина и становника. Народни одбор среза бујановачког укинут је на основу закона о подручјима срезова и општина у НР Србији од 1955. године, а његова територија улази у састав среза Врање.

Фонд је преузет 1963. године од Народног одбора среза Лесковац (књига пријема бр. 8).

Фонд је непотпун. У Архиву је 1974.године сређен по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Фондје категорисан у групу архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за период 1945-1955, 128 књига и 64 кутије списа.

Књиге 1945-1955:

- деловодни протоколи строго поверљиви и поверљиви 1946-1953. 15 књ.

- деловодни протоколи 1945-1955. 79 књ.

- регистри уз деловоднике 1946-1950, 1952-1955. 14 књ.

- регистри издатих радних књижица 1947-1948. 1 књ.

- регистри издатих дозвола приватним занатлијама 1948-1949. 1 књ.

- регистар пореских обвезника 1953. 1 књ.

- матичне књиге службеника 1945-1955. 9 књ.

- буxетске књиге 1952-1954. 8 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: записнике Пленума среског одбора 1945-1948, оба већа 1952, Среског већа 1952, Већа произвођача 1953, Савета за привреду 1952-1954, Среског савеза земљорадничких задруга 1950-1955, комисије за полагање стручних испита службеника 1953-1954, седница месних одбора и народних одбора општина; одлуке о оснивању предузећа среског значаја; Одлуку о оснивању Занатског предузећа "Будућност" у Прешеву; Одлуку о ликвидацији Пољопривредног добра "1. мај" у Бујановцу; документацију о финансијском пословању индустријских, трговинских и занатских организација и земљорадничких задруга; анализе и извештаје о раду привредних организација, задруга, удружења, школа и других; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и регистри.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262379
Овог месеца1324

Израда презентације

 
  
Forum