Kонтакт

Банери


Народни одбор Среза масуричког - Сурдулица 1944-1955 ПДФ Штампа Eл. пошта

Срески народноослободилачки одбор за срез масурички формиран је јануара 1944. године у Сливници. После ослобођења, септембра 1944. године седиште одбора премештено је у Сурдулицу.

Маја 1946. године Срески народноослободилачки одбор за срез масурички мења назив у Срески народни одбор за срез масурички. Обухвата територију Месних народних одбора: Алакинце, Биновце, Битврђа, Велчев Кал - Власина, Вучаделце, Горње Романовце, Грамађе, Дикава, Доње Романовце, Дуги Дел, Дугојница, Загужање, Јелашница, Кијевац, Масурица, Мачкатица, Ново Село, Власина Округлица, Стајковце, Стајковчев Кал - Власина, Сувојница, Сурдулица и Ћурковица. Припадао је округу врањском.

Законом о административно-територијалној подели НР Србије од 1947. године Срески народни одбор за срез масурички и Срески народни одбор за срез пољанички у целости се спајају и формирају Срески народни одбор за срез јужноморавски.

Године 1950. на основу Закона о административно- територијалној подели НР Србије, формиран је Срески народни одбор за срез масурички са седиштем у Сурдулици. Обухватао је територију месних народних одбора: Алакинце, Битврђа, Власина Округлица, Власина Рид, Власина Стојковићева, Дикава, Јелашница, Кијевац, Масурица, Мачкатица, Ново Село, Сувојница, Сурдулица и Топли Дол. До 1951. године Срески народни одбор среза масуричког непосредно је подређен Обласном народном одбору нишке области у Нишу, а затим органима НР Србије.

На основу Општег закона о народним одборима из 1952. године мења назив у Народни одбор среза масуричког и обухвата територију градског народног одбора Сурдулица и народних одбора општина: Власина Окрулица, Власина Рид, Врла, Дикава, Јелашница, Кијевац, Мачкатица, Ново Село и Сувојница.

Године 1955. на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији укинут је срез масурички, а његова територија ушла је у састав среза Врање.

До 1950. године у грађи нема података о променама које су вршене у унутрашњој организацији Среза.

На седници од 26.04.1950. године Извршни одбор је утврдио следећу организацију: Повереништво за финансије, Повереништво за трговину, Повереништво за државне набавке, Повереништво за комуналне послове, Повереништво саобраћаја, Повереништво за пољопривреду и шумарство, Повереништво за унутрашње послове и Планска комисија. А од 19.06.1950. године и Повереништво просвете.

Организација Извршног одбора 1951 године била је следећа: Повереништво пољопривреде и шумарства, Повереништво за државне набавке, Повереништво трговине и снабдевања, Повереништво здравља, Повереништво рада и комуналних послова, Повереништво просвете и Повереништво за унутрашње послове.

Од 21.12.1952. године Срески народни одбор среза масуричког постао је дводомно тело, чине га Среско веће и Веће произвођача која заседају одвојено или заједнио. Политичко- извршни органи су савети: Савет за комуналне послове, Привредни савет, Савет за просвету, науку и културу, Савет за народни здравље и социјалну политику и Савет за унутрашње послове.

Према статуту од 21.09.1953. године Народни одбор среза масуричког има Среско веће и Веће произвођача. Заједничке одборничке комисије оба већа су Комисија за избор и именовање и рачунска комисија. Савети су носиоци политичко-извршних функција и образовани су за област: привреде, комуналних послова, просвете, науке и културе, народног здравља и социјалне политике и унутрашњих послова.

Оваква организација Народног одбора среза масуричког, уз незнатне измене, остала је до самог укидања 1955. године.

Фонд је преузет 1963. године од Народног одбора среза Лесковац (књига пријема бр. 6).

Фонд је непотпун.Сређен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Фонд је категорисан у групу архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за период 1944-1947, 1950-1955, 38 књига и 25 кутија списа.

Књиге 1950-1954:

- деловодни протоколи 1950-1954. 37 књ.

- регистар уз деловодник 1953. 1 књ.

Списи 1944-1947, 1950-1955.

Грађа садржи: записнике Народног одбора среза, Извршног одбора 1950-1951, записнике са метеријалима са заједничких и посебних седница Среског већа и Већа произвођача, савета, комисија и народних одбора општина; одлуке о оснивању и ликвидације привредних и других организација среског значаја; нормативна акта среза, народних одбора привредних и других организација; упутства, препоруке и расписе републичких, окружних и среских органа; списе експопријације и арондације; анализе и извештаје о раду среза, савета, комисија, привредних организација, школа и других; извештаје народних одбора о жртвама у рату и терору окупатора; дозволе за рад; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и регистри.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262382
Овог месеца1327

Израда презентације

 
  
Forum