Kонтакт

Банери


Окружни аграрни суд Врање 1945-1948 ПДФ Штампа Eл. пошта

Окружни аграрни суд у Врању основан је 1945. године на основу Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији Србије.

Доношењем овог Закона, од власника великих поседа, пољопривредних и шумских добара - одузети су вишкови изнад прописаног максимума.

Правилником о образовању и пословању аграрних судова при окружним народним одборима, одређене су дужности и надлежности ових судова.

Окружни аграрни суд у Врању почео је с радом јануара 1946. године за административно подручје Округа врањског са седиштем у Врању.

Суд је доносио одлуке на седницама већином гласова. У другостепеном поступку доношене су коначне одлуке у утврђивању објеката аграрне реформе; атим коначне одлуке у утврђивању аграрних субјеката, коначне одлуке по свим жалбама из поступка извршења аграрне реформе и коначно решавање спорова из поступка одузимања и расподеле земљишних поседа.

Аграрну проблематику у Југославији, после Другог светског рата пратило је више законских аката која треба имати у виду при изучавању овог питања: Закон о конфискацији имовине и о извршењу конфискације од 9. маја 1945. године; укидањем Министарства за колонизацију ФНРЈ, 4. фебруара 1946. године, донет је Закон о оснивању Комисије за аграрну реформу и колонизацију; после доношења Закона о аграрној реформи и колонизацији на Скупштини ДФЈ, уследили су законски прописи за федералне јединице. Пречишћени текст Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији за Србију донет је 16. јануара 1948. године; указом Президијума НС ФНРЈ од 24. априла 1948. године укинута је Комисија за аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ.

Окружни аграрни суд у Врању престао је с радом 10. априла 1948. године.

Фонд је настао у поступку разграничења несређених списа и издвајањем из других фондова. Грађа фонда сачувана је фрагментарно (појединачни списи за Босилеград, Бујановац и Врање).

Фонд је несређен.

Садржи грађу за период 1946-1948, 2 кутије списа.

Списи 1946-1948.

Грађа садржи: решења о одузимању земљишног фонда; записнике о одржаним расправама; спискове и разне прилоге аграрних интересената и аграрних субјеката уведених у привремени посед; пописе одузетих имања, разне жалбе и молбе; дописе и тумачења републичких органа и др.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262363
Овог месеца1308

Израда презентације

 
  
Forum