Општински комитет Савеза комуниста Србије општине Врањска Бања 1955-1965 Штампа

Општински комитет Савеза комуниста Србије у Врањској Бањи формиран је у другој половини 1955. године са формирањем Скупштине оопштине Врањска Бања.

Покривао је административно подручје Општине Врањска Бања са седиштем у Врањској Бањи. Радио је на основу Статута и програма Савеза комуниста Србије. Највиши орган руковођења била је оипштинска конференција комуниста. Између две конференције активностима је руководио општински комитет који је биран из састава конференције.

Општински комитет Савеза комуниста у Врањској Бањи престао је да постоји са укидањем Скупштине општине Врањска Бања 1965. године.

Фонд је преузет од Општинског комитета СКС Врање 1970. године (књига пријема бр. 123).

Сређивање фонда у Архиву завршено је 1978. године по врстама списа. Фонд је непотпун.

Садржи грађу за период: 1956-1965, 3 књиге и 5 кутија списа.

Књиге 1956-1965:

-деловодни протоколи, 1956-1965, 2 књ.

-књига казни и жалби, 1961, 1 књ.

Списи 1956-1965.

Грађа садржи: записнике ОК СКС Врањска Бања, 1956-1958; записнике идеолошке комисије за 1963. годину; појединачне примерке записника Комитета и комисија (о изборима, раду привредних и друштвених организација, проблемима Бањског лечилишта, кадровској политици, идеолошко-политичком раду, информисању, школству, т рговини и ценама и др. ); планове активности; директивна писма и упутства виших органа; персонална документа и спискове чланова и активиста; статистичке извештаје и разне реферате.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

Грађа фонда је микрофилмована у целини.