Општински комитет Савеза комуниста Србије општине Ристовац 1955-1959 Штампа

Општински комитет Савеза комуниста Србије у Ристовцу формиран је септембра 1955. године за административно-територијално подручје Општине Ристовац са седиштем у Ристовцу.

Задаци Општинског комитета произилазили су из Статута и програма СКС и проблематике са подручја општине у којој је деловао.

Скупштина општине Ристовац 31. децембра 1959. године ушла је у састав Скупштине општине Врање па је са овом променом престао да постоји и Општински комитет СКС Ристовац.

Фонд је преузет од Општинског комитета СКС Врање 1970. године у сређеном стању (књига пријема бр. 122).

Обрада фонда у Архиву извршена је у току 1978. године по врстама списа. Фонд је непотпун.

Садржи грађу за период: 1956-1959, 4 књиге и 1 кутија списа.

Књиге 1956-1959:

-деловодни протоколи, 1956-1959, 2 књ.

-строго пов. деловодник, 1959, 1 књ.

-пов. деловодник, 1958-1959, 1 књ.

Списи 1956-1959.

Грађа садржи: појединачне записнике ОК СКС Ристовац (о изборима, проради материјала виших партијских органа, проблемима пољопривреде и др. ) и извештаје о активностима Комитета и раду ОПО; статистичке податке; персонална документа и спискове чланова, разне реферате и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

Фонд је микрофилмован у целини.