Основна школа "Бора Станковић" - Тибужде 1898 - Штампа

Основна школа у Тибужду отворена је 1898. године са два одељења у црквеној згради у Тибужду под називом Државна народна школа "Св. ]ирило и Методије". Први учитељ је био Влада К. Петровић. Школска зграда у Тибужду је општинска и планска. Зидана је 1910. године. Од 1915-1919. године за време окупације школа није радила. За време Другог светског рата школа је радила до 1943. године. Школа наставља са радом 1945. године а за учитеља је постављен Мирко Додић. [колске 1956/1957. године шесторазредна школа прераста у осморазредну. У саставу Основне школе "Бора Станковић" раде истурена одељења у Лукову, Горњем и Доњем Требешињу, Златокопу и Ћуковцу. Од 1. септембра 1991. године у саставу Основне школе у Тибужду ради и Основна школа у Барелићу са својим истуреним одељењима у Вишевцу, Коћури и Средњем Делу. Основна школа у Тибужду и данас ради.

Преузет је део фонда 1989. године од Основне школе "Бора Станковић" у Тибужду (књига пријема бр. 195).

Фонд је непотпун. Фонд је сређен по принципу провенијенције.

Садржи грађу за период 1938-1971, 68 књига.

Књиге 1938-1971:

- Уписнице 1938-1941, 1945-1963, 67 књ.

- Матична књига 1962, 1 књ.

Обавештајна средства су у току израде.