Основна школа "Вук Караџић" - Врање 1948 - Штампа

Основна школа "Вук Караџић" у Врању отворена је октобра 1948. године. Као потпуна основна школа у осмогодишњем трајању почиње да ради од школске 1950/1951. године. Име "Вук Караџић" добија 1952. године. Школа и данас ради.

Фонд је преузет 1975. године од Основне школе " Вук Караџић" из Врања ( књига пријема бр. 153).

Фонд је непотпун. Фонд је сређен по врстама а у оквиру њих хронолошким редом. Урађен је сумарни инвентар. Микрофилмован је у целости.

Садржи грађу за период 1952-1974, 42 књиге.

Књиге 1952-1974:

- уписнице 1952-1962, 20 књ.

- уписница приватних ученика 1954-1963, 1 књ.

- уписница одраслих ученика 1954-1958, 1 књ.

- уписнице виших разреда 1952-1962, 20 књ.

Обавештајно средство : сумарни инвентар.