Основна школа - Доњи Нерадовац 1905-1961 Штампа

Основна школа у Доњем Нерадовцу отворена је 1905. године у приватној згради са једном учионицом. До 1928. године школска зграда је била стара, а тада је сазидана нова, планска зграда са две учионице и једним учитељским станом. Од 1915-1918 школа није радила због Првог светског рата. До Другог светског рата школа је носила име Државна народна школа "Свети Сава". Школа је радила самостално као четвороразредна све до 1961. године када је припојена Основној школи "Вук Караџић" у Врању. Школа данас ради као истурено одељење Основне школе "Светозар Марковић" у Врању. Основну школу у Доњем Нерадовцу похађали су ученици из Доњег и Горњег Нерадовца, Рибинца и Павловца.

Фонд је преузет од ОШ "Вук Караџић" у Врању 1975. године (књига пријема бр. 152).

Фонд је непотпун. Фонд је сређен по врстама а у оквиру њих хронолошким редом.Урађен је сумарни инвентар. Микрофилмован је у целости.

Садржи грађу за период 1928-1964, 6 књига.

Књиге 1928-1964:

-Уписнице (I-IV) 1928-1964. 6 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.