Основна школа "Радисав Јовић" - Првонек 1892-1991 Штампа

Основна школа у Првонеку отворена је 1892. године. Школа није имала своју зграду већ је настава извођена у црквеним просторијама. Похађали су је ученици из села Првонек, Дуга Лука, Изумно, Корбевац, Стара Брезовица, Нова Брезовица, Стари Глог и Бабина Пољана. Ђаке су у почетку учили свештеници Михајло Младеновић и Иван Станковвић, све док за учитеља није постављен Трајко Михајловић из Преображења. Изградња нове школске зграде отпочела је 1897. године а завршена 1899. године. Зграда је имала две просторије за учионице, једну за канцеларију и две за стан учитеља. У новој школској згради први учитељ је био Сима Игумановић са супругом. Школа непрекидно ради до 1914. године када је привремено затворена због окупације од стране Бугара. Године 1919. поново почиње да ради под називом Државна народна школа "Војвода Степа Степановић". Школске 1963/1964 године прераста у потпуну осмогодишњу школу. На основу Одлуке Скупштине општина Врањска Бања, 1962. године, Основној школи у Првонеку припојене су школе у Сливници, Старом Глогу и Бабиној Пољани. Школа носи назив "Радисав Јовић" име првоборца овога краја. Својом одлуком бр. 62 од 8. априла 1991. године и спроведеног референдума од 18. марта 1991. године Основна школа "Радисав Јовић" у Првонеку припаја се Основној школи "Предраг Девеxић" у Врањској Бањи. Решењем фи. бр. 734/91 Окружног привредног суда у Лесковцу регистровано је припајање Основне школе "Радисав Јовић" у Првонеку са Основном школом "Предраг Девеџић" у Врањској Бањи.

Преузет је део фонда 1972. године од Основне школе "Радисав Јовић" из Првонека ( књига пријема бр. 138 ).

Фонд је непотпун. Фонд је 1975. године сређен по врстама а у оквиру њих хронолошким редом. Урађен је сумарни инвентар. Микрофилмован је у целости.

Садржи грађу за период 1926-1954, 3 књиге.

Књиге 1926-1954:

- уписнице ученика ( И-ИВ ) 1926-1954. 3 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.