Kонтакт

Банери


Основни савез земљорадничких задруга Среза Врање - Врање 1947-1962 ПДФ Штампа Eл. пошта

Као Срески савез земљорадничких задруга у Врању основан је 21. јуна 1947. године и регистрован код Окружног суда у Врању под фи. бр. 33/47 8. јула 1947. године.

Основном савезу земљорадничких задруга среза Врање, 1955. године, припојени су бивши срески савези земљорадничких задруга из Босилеграда, Бујановца, Владичиног Хана и Сурдулице.

Задатак савеза био је да помаже развитак и јачање земљорадничких задруга и других задружних организација, да помаже и убразава процес подруштљавања пољопривредне производње, да развија и јача социјалистичку свест непосредних произвођача у пољопривреди и да развија и подиже радну и техничку културу непосредних пољопривредних произвођача ради што бољег овладавања савременим техничким средствима у пољопривредној производњи. Орагани савеза су били Скупштина, Управни одбор и Ревизиона комисија.

Чланови савеза су могли бити: земљорадничке задруге, пословни савези, станице за унапређење пољопривреде и друге пољопривредне организације на територији среза Врање.

Престаје са радом 1962. године, а сва права и обавезе преузела је Среска привредна комора у Врању.

Фонд је преузет 31. дцембра 1963. године (књига пријема бр. 31).

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1947-1962, 1 књигу 2 кутије и 25 свежњева списа.

Књига 1952-1954:

- деловодни протокол 1952-1954, 1 књ.

Списи 1947-1962.

Грађа садржи: записнике Скупштине и Управног одбора земљорадничких задруга; правила савеза; извештаје о раду савеза; регистрације задруга; записнике о извршеном прегледу финансијског пословања задруга; извештаје и анализе пословања задруга; извештаје о ревизијама задруга; уговоре између Основног савеза и задруга о мелиорацији пашњака и подизању воћњака; инвестиционе елаборате; мандатне тужбе Основног савеза; завршне рачуне задруга и др.

Обавештајно средство: деловодни протокол.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

217374
Овог месеца4872

Израда презентације

 
  
Forum