Предузеће за производњу цигле - Врање 1954-1956 Штампа

Предузеће за производњу цигле у Врању основано је решењем Народног одбора градске општине у Врању 23. фебруара 1954. године. Предмет пословања предузећа је производња и продаја цигле.

Због непостојања економских услова за даљи рад предузеће је стављено у ликвдацију 17. маја 1956. године. Ликвидација је трајала и током 1957. године.

Нема података о преузимању фонда.

Фонд је непотпун и сређен хронолошки по врстама списа. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1954- 1957, 4 књиге и 2 кутије списа.

Књиге 1954-1957:

- деловодни протоколи 1954-1957, 2 књ.

- матична књига радника 1954-1955, 1 књ.

- књига исплаћених плата 1954, 1 књ.

Списи 1954-1957.

Грађа садржи: записнике Радничког савета 1954-1956; записнике Управног одбора 1954-1956; правила предузећа; уговоре о кредитима са банкама; документе у вези ликвидационог поступка; купопродајне уговоре предузећа; спискове радника и службеника; завршне рачуне; платне спискове и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.