Радничко-службеничка потрошачко-набављачка задруга - Сурдулица 1947-1950 Штампа

Основана је на оснивачкој скупштини 15. априла 1945. године као Радничко-службеничка набављачко-потрошачка задруга у Сурдулици на неодређено време.

Задруга је имала задатак да набавља животне намирнице и остале предмете за животну и кућну употребу и да их по најнижим ценама уступа својим задругарима; да оснива привредна предузећа; да закључује повољне зајмове за сопствени рад и да ради на задружном васпитавању својих чланова.

Пословни удео задругара у тренутку оснивања износио је 150 динара.

Задруга је ликвидирана 18. децембра 1950. године.

Фонд је преузет од Скупштине општине Сурдулица 1977. године, заједно са грађом Народног одбора среза масуричког. Издвајање фонда извршено је у Архиву током 1978. године у поступку разграничења. Фонд није сређен и делимично је сачуван.

Садржи грађу за период 1945-1950, 1 књига и 1 кутија списа.

Књиге 1947-1950:

-књига удела задругара, 1947-1950, 1 књ.

Списи 1945-1950.

Грађа садржи: записнике Управног одбора од 1945-1950. године, платне спискове службеника задруге и др.

Обавештајно средство нема.