Рудник молибдена "Мачкатица" - Бело Поље 1944-1952 Штампа

Рудник молибдена "Мачкатица" у Белом Пољу радио је од 1944-1952. године, када је сва права и обавезе преузело Метално предузеће. Метално предуезеће је прерасло у Фабрику машина и ливнице челика "Мачкатица" 1954. године.

Фонд је преузет 27. јануара 1975. године од Фабрике машина и ливнице челика "Мачкатица" (књига пријема бр. 148).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је хронолошки по врстама књига 1975. године. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1955, 18 књига.

Књиге 1944-1955:

- матичне књиге радника 1944-1955, 12 књ.

- регистри радника 1944-1955, 6 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.