Kонтакт

Банери


Сељачка радна задруга "29. новембар" - Кршевица 1949-1953 ПДФ Штампа Eл. пошта

Сељачку радну задругу "29. новембар" у Кршевици основало је 19 домаћинстава села Кршевице половином децембра 1949. године.

Престала је са радом 15. септембра 1953. године. Ликвидациони поступак окончан је јануара 1954. године. Удели су враћени задругарима а објекти и воћњаци пренети су Народном одбору среза Бујановац уз обавезу отплате инвестиционог кредита.

Архивска грађа преузета је заједно са архивом Народног одбора среза Бујановац (књига пријема бр. 8). Издвајање и регистратурско сређивање извршено је у Архиву у току 1972. и 1973. године. Фонд је делимично сачуван.

Садржи грађу за период 1950-1953, 7 књига и 1 кутија списа.

Књиге 1950-1951:

-књига чланова задруге, 1950, 1 књ.

-књига земљишних удела, 1950, 1 књ.

-књига радних дана, 1950, 1 књ.

-књига имовине и инвентара, 1950, 1 књ.

-књига обрачуна са задругарима, 1950-1951, 1 књ.

-књига потраживања за унети инвентар и производе, 1950, 1 књ.

-књига расхода и прихода, 1950-1951, 1 књ.

Списи 1950-1953.

Грађа садржи: документацију о ликвидационом поступку; планове рада; записнике о унетом земљишном фонду; правила о организацији и пословању задруге; разне спискове (управног одбора, ликвидациоине комисиује, поделе производа, учињених услуга задругарима и др. ); пописе стоке, живине и пчела, сопствених израђевина и остало.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262363
Овог месеца1308

Израда презентације

 
  
Forum