Kонтакт

Банери


Скупштина општине Власе 1944-1965 ПДФ Штампа Eл. пошта

Народно-ослободилачки одбор општине Власе, са седиштем у Власу, основан је крајем 1944. године после ослобођења места. Потпада под надлежност среза врањског у округу врањском.

Године 1946. године на основу Устава и Општег закона о народним одборима мења назив у Месни народни одбор Власе, а 1947. године на основу Закона о административно- територијалној подели НР Србије, Месни народни одбор Власе обухвата и насеља Рождаце и Станце.

Од 1952. године на основу Општег закона о народним одборима мења назив у Народни одбор општине Власе и обухвата насеља Власе, Градњу, Драгобужде, Крушеву Главу, Рождаце, Станце, Стрешак и Трстену. Од 1955. године и насења Големо Село, Добројанце, Дреновац, Дупељево, Лалинце, Мијаковце, Мијовце, Остру Главу, Сикирје, Смиљевић, Студену, Урманицу и Ушевце.

На основу Устава из 1963. године Народни одбор општине Власе се од 03.06.1963. године назива Скупштина општине Власе.

Устројство и организацију општине Власе због малог обима сачуване архивске грађе није могуће у целости сагледати.

Према одлуци о организацији и раду Општинске скупштине Власе од 03.06.1963. године Општинску скупштину чине Општинско веће и Веће радних заједница. Скупштина има и заједничке комисије: Комисију за избор и именовање, Комисију за молбе и притужбе, Комисију за друштвени надзор, Комисију за комунални систем и Комисију за израду статута. Политичко-извршни органи су савети. Савет за општу упреаву и унутрашње послове, Савет за привреду, друштвени план и финансије, Савет за просвету, културу и физичку културу и Савет за народно здравље, социјалну заштиту и комунално стамбене послове.

Општина Власе укинута је на основу Закона о изменама и допунама закона о подручјима општина и срезова у СР Србији из 1965.године. Њена територија припојена је територији општине Врање.

Несређена грађа преузета је од Скупштине општине Врање 1966. године (књога пријема бр. 55).

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1944-1965, 27 књига и 114 свежњева списа.

Књиге 1949-1964:

- деловодни протоколи 1946-1947, 1949-1950, 1952-1954, 1956-1959, 1961-1964, 27 књ.

Списи 1945-1965.

Грађа садржи: записнике Народног одбора општине 1950, 1956-1958, зборова бирача и месних одбора; извештаје и анализе о раду задруга и школа; нормативна акта; друштвене планове; дозволе за рад занатлија; спискове интернираних лица; спискове запошљених у просвети; завршне рачуне, буxете, платне спискове и друго.

Обавештајна средства су у току израде.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262380
Овог месеца1325

Израда презентације

 
  
Forum