Срески комитет Савеза комуниста Србије Среза Врање - Врање 1943-1962 Штампа

Средином јуна 1943. године, Окружни комитет Комунистичке партије Југославије у Врању формирао је Срески комитет Комунистичке партије Југославије за Врање; средином исте године, у селу Првонеку (Врање), извршена је рорганизација и одређено је подручје политичке активности овог Комитета (од реке Врле до планине Козјак).

Јануара 1944. године, одлуком Окружног комитета КПЈ у Врању, извршена је нова реорганизација којом су формирана два среска комитета КПЈ: врањски и масурички. Срески комитет КПЈ Врање добио је задатак да ради на формирању политичких организација на терену Пчиње, а убрзо (фебруара 1944. ), по директиви Окружног комитета КПЈ у Врању, измењена је територија делатности издвајањем подручја пчињског среза.

До ослобођења, Срески комитет КПЈ у Врању радио је илегално усмеравајући свој рад на борбене и политичке активности. Партијска техника издавала је лист "Искра" а готово у сваком селу формиране су ћелије и упоришта КПЈ и рејонска руководства СКОЈ-а.

У послератним годинама, Срески комитет КПЈ у Врању активно ради на покретању обнове и изградње земље, решавању социјалних, привредних и политичких питања, развоју образовања, задругарства и борби против реакционарних утицаја у народу. Са порастом организације и развојем друштвено-политичке заједнице, задаци постају сложенији и одвијају се у сккладу са програмом ЦК СКЈ, односно ЦК СКС: срески комитет прати развој привреде, планира кадрове, ради на идејном уздизању партијског чланства и решава друга питања од значаја за адмистративно подручје среза врањског.

До 24. јуна 1955. године Комитет је функционисао без територијалних промена - на подручју тадашњег среза врањског; на заједничком састанку дотадашњих среских комитета СКС срезова: Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Врање и Сурдулица, изабрано је привремено партијско поверенство новог Среског комитета СКС Врање и секретаријат од пет чланова. Подручје делатности је проширено на бивше срезове: Босилеград, Бујановац, Владичин Хан и Сурдулица (од 1952. године, са укидањем среза пчињског у Трговишту, у састав овог комитета је и административно подручје Општине Трговиште).

Нова административна подела и укидање старог среза Врање 1955. године, дефинитивно одређује подручје деловања овог среског комитета до 1962. године.

Срески комитет Савеза комуниста Србије у Врању, престао је постоји 1962. године са припајањем среза врањског срезу лесковачком. Последња седница комитета одржана је 20. новембра 1962. године.

Фонд је преузет од Општинског комитета СКС у Врању у несређеном стању 1971. године (књига пријема бр. 125). Сређивање фонда је извршено у Архиву 1978. године хронолошки по врстама списа. Фонд је делимично сачуван. Грађа је у целини микрофилмована.

Садржи грађу за период: 1946-1962, 22 књиге и 15 кутија списа.

Књиге 1946-1962:

-деловодни протоколи 1946-1959. 21 књ.

-књига депеша 1951-1952. 1 књ.

Списи 1946-1962.

Грађа садржи: записнике Среског комитета и Бироа Среског комитета од 1946-1962. године, записнике Секретаријата СК СКС Врање од 1955-1962. године, записнике Кадровске комисије од 1960-1961. године, записнике контролне комисије од 1958-1962. године и појединачне примерке записника партијских конференција и основних партијских организација из разних година; планове рада; извештаје о раду и разне анализе о раду привредних организација, организацији народне власти, политичком стању и сл. ; спискове делегата, активиста и разне карактеристике; податке о животном стандарду, истраживању грађе НОР-а, додели одликовања, прославама и јавним манифестацијама и сл. ; директивна писма и упутства виших партијских органа; статистичке прегледе и материјално-финансијску документацију.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.