Срески комитет Савеза комуниста Србије Среза јужноморавског - Владичин Хан 1944-1955 Штампа

Активисти КПЈ са подручја Владичиног Хана од јуна 1941. године организовано раде на прикупљању оружја, формирању оружаних десетина и организовању диверзантских акција, дајући значајан допринос ослободилачком рату. У послератној обнови и изградњи нове власти и свим облицима друштвеног и политичког живота деловање комуниста имало је водећу улогу у срезу јужноморавском.

Срески комитет Савеза комуниста Југославије среза јужноморавског у Владичином Хану формирали су чланови Окружног комитета КПЈ у Врању, 23. априла 1944. године, као партијско поверенство за срез јужноморавски у Владичином Хану.

Са припајањем среза масуричког (Сурдулица) и формирањем новог среза - јужноморавског у Владичином Хану, 2. априла 1947. године, од два среска комитета КПЈ (пољаничког и масуричког), формира се нови Срески комитет КПЈ среза јужноморавског са седиштем у Владичином Хану. Ова политичко-територијална промена, проширила је подручје делатности (које је 1945. године на територији среза пољаничког имало 16 ћелија) и на целокупно подручје среза масуричког.

Од априла 1950. године поново се издваја подручје новог среза масуричког у Сурдулици а Срески комитет СКС среза јужноморавског у Владичином Хану остаје за подручје које је имао до априла 1947. године.

Унутрашња организација и структура Среског комитета до 1947. године сводила се је на биро и пленум - практично, између две конференције, радом је руководио биро. После Петог конгреса КПЈ и овај Комитет као највиши руководећи орган има среску партијску конференцију која је из својих редова бирала срески комитет.

Од 1952. године, после [естог конгреса КПЈ назив комитета је промењен у Срески комитет Савеза комуниста Србије у Владичином Хану, ради колективно и одлуке доноси на својим седницама на којима је присутно најмање две трећине чланова. Текуће послове обављао је секретаријат СК СКС.

Срески комитет Савеза комуниста Србије у Владичином Хану престао је постоји октобра 1955. године.

Фонд је преузет од Општинског комитета СКС у Врању 1970. године (књига пријема бр. 19).

Сређивање фонда завршено је у Архиву 1978. године. Грађа је сређена по врстама списа. Фонд је непотпун.

Садржи грађу за период 1945-1955, 5 књига и 3 кутије списа.

Књиге 1947-1951:

-деловодни протоколи, 1947-1951, 3 књ.

-књига примљених депеша, 1947-1951, 1 књ.

-регистар чланова и кандидата, 1 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: записнике бироа, пленума и партијских конференција од 1947-1951, континуирано; појединачне примерке записника пленума, изборних састанака и записнике са саветовања до 1955. године; извештаје о октивности комитета (о политичкој ситуацији, појавама реакције, ИБ делатности, раду органа власти, ЈНОФ, АФЖ, СКОЈ-а, синдиката, формирању задруга, сетви и откупу, привреди, културно-просветном раду и др. ); разне анализе стања у области пољопривреде, задругарства, просвете и културе; планове и задатке рада; директивна писма и упутства ЦК КПС и Обласног комитета КПС; разне спискове и карактеристике активиста; статистичке податке и исплатне листе са финансијским извештајима.

Фонд је микрофилмован у целини.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.