Срески комитет Савеза комуниста Србије Среза масуричког - Сурдулица 1944-1955 Штампа

Половином 1941. године на територији Сурдулице формирано је више актива КПЈ и СКОЈ-а што је почетком јуна исте године условило формирање народноослободилачког фонда. Месеца августа 1942. године, комунисти сурдуличког краја, заједно с комунистима Врања и Врањске Бање остварују сарадњу са ПК КПЈ Македоније. Месеца децембра 1943. године, образован је и Срески комитет СКОЈ-а за срез масурички.

Срески комитет КПЈ за срез масурички формиран је у Корбулу, средином јануара 1944. године, реорганизацијом Среског комитета КПЈ Врање по одлуци Окружног комитета КПЈ Врање.

Срески комитет КПЈ среза масуричког у Сурдулици прекида рад 2. априла 1947-године. Прекид је уследио са усвајањем нове територијално-политичке организације када срез масурички са свим селима улази у састав новоформираног среза јужноморавског у Владичином Хану.

Са укидањем среза јужноморавског и издвајањем среза масуричког, од 25. априла 1950. године поново почиње да функционише Срески комитет КПС среза масуричког у Сурдулици.

У току ослободилачког рата, Комитет је врло активно радио на припремању оружаног устанка народа овог краја, оснивању нових партијских организација и формирању органа народне власти на ослобођеној територији; у поратном периоду активно учествује у изградњи и учвршћивању народне власти, привредном, просветном и културном развоју сурдуличког краја.

Највиши руководећи орган је Среска партијска конференција која је бирала Срески комитет. Срески комитет је из свог састава бирао чланове бироа. Политичка активност се је одвијала кроз више комисија, односно сектора по појединим областима: кадрови, привреда, синдикат, омладина и др. Постојале су комисије за агитацију и пропаганду и комисија за село. Извештаје о свом раду Комитет је подносио конференцији и вишим органима Партије.

Срески комитет Савеза комуниста Србије у Сурдулици престао је са радом 1955. године, са укидањем среза масуричког у Сурдулици.

Фонд је преузет од Општинског комитета СКС Врање 1970. године (књига пријема бр. 118).

Фонд је непотпун. Обрада грађе у Архиву извршена је у току 1978. године по врстама списа.

Садржи грађу за период 1945-1947. и 1950-1955, 9 књига и 2 кутије списа.

Књиге 1950-1954:

-деловодни протоколи, 1950-1954, 7 књ.

-статистички прегледи, 2 књ.

Списи 1945-1947; 1950-1955.

Грађа садржи: записнике пленума и бироа од 1945-1947. и појединачне примерке записника Среског комитета од 1950-1955. године; извештаје и анализе и персоналну и финансијску документацију. Из грађе се могу сагледати активности партијске организације у изборима за органе власти, решавању проблема привреде и задргарства, сузбијању деловања реакционара и појава криминала, припреме разних прослава, финансијско пословање и др.

Фонд је микрофилмован у целини 1996. године.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.