Kонтакт

Банери


Срески народни одбор Среза пољаничког - Владичин Хан 1944-1947 ПДФ Штампа Eл. пошта

Срески народнослободилачки одбор за срез пољанички са седиштем у Владичном Хану формиран је 13. септембра 1944. године. Потпадао је под надлежност округа врањског.

На основу Општег закона о народним одборима од 28.05.1946. године мења назив у Срески народни одбор среза пољаничког у Владичном Хану. Обухватао је подручја месних народних одбора: Белишево, Владичин Хан, Горње Јабуково, Дупљане, Јагњило, Јастребац, Јовац, Калиманце, Куново, Лепеница, Летовиште, Мањак, Мртвица, Предејане, Прекодолце, Прибој, Равна Река, Репиште, Ружић, Стубал и Џеп. Припада округу врањском.

Законом о административно- територијалној подели НР Србије од априла 1947. године укинут је срез пољанички. Његова територија ушла је у састав новоформираног среза јужноморавског, са седиштем у Владичином Хану.

Устројство и организација се кроз делимично сачувану архивску грађу не може до краја сагледати.

На основу Закона о народним одборима из 1946. године, 01.12.1946. године у Среском народном одбору утврђени су одсеци за: просвету, трговину, социјално старање, пољопривреду, шумарство и финансије.

За организационе промене, које су касније вршене, нема података у фонду.

Фонд је преузет 1963. године од Народног одбора среза Лесковац (књига пријема бр.5).

Фонд је делимично сачуван. Срећен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Фондје категорисан у групу архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за период 1944-1947, 10 књига и 1 кутија списа.

Књиге 1944-1947:

- деловодни протоколи 1944-1947. 10 књ.

Списи 1944-1947.

Грађа садржи: записнике Пленума среског народног одбора и народних одбора општина; упутства, препоруке и расписе републичких и окружних органа; спискове лица која су умрла у интернацији у Бугарској, грађана који су погинули у рату, становника и домова, учитеља, занатлија и других лица; нормативна акта Обућарско опанчарске прерађивачке задруге у Владичином Хану; статистичке извештаје; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262382
Овог месеца1327

Израда презентације

 
  
Forum