Kонтакт

Банери


Срески народни одбор Среза пчињског - Трговиште 1944-1952 ПДФ Штампа Eл. пошта

Срески народноослободилачки одбор за срез пчињски са седиштем у Трговишту формиран је фебруара 1944. године. Обухватао је подручја општинских и месних народноослободилачких одбора: Барелић, Доњи Стајевац, Ново Село, Огут, Радовница, Трговиште, Ђерман и Шајинце. Припадао је округу врањском.

На основу Општег закона о народним одборима из 1946. године мења назив у Срески народни одбор среза пчињског у Трговишту.

Када је 1947. године округ врањски укинут на основу Закона о административно- територијалној подели НР Србије, Срески народни одбор среза пчињског је непосредно био подређен органима НР Србије. Територију Среског народног одбора чине, месни народни одбори: Барбаце, Доњи Стајевац, Козји Дол, Лесница, Нови Глог, Ново Село, Радовница, Сурлица, Трговишште, Црвени Град и Шајинце.

Срески народни одбор среза пчињског од 1949 до 1952. године, непосредно је подређен Обласном народном одбору нишке области у Нишу, а затим опет органима НР Србије.

На основу Општег закона о народним одборима из 1952. године, укинут је срез пчињски. Његова територија ушла је у састав среза врањског.

Устројство и организацију карактеришу честе промене које се кроз делимично сачувану архивску грађу не могу до краја сагледати.

На седници народноослободилачког одбора среза пчињског од 04.10.1944. године, установљени су одсеци за одређене делатности и то: Одсек за сарадњу са војском, Управни одсек, Привредни одсек, Одсек за обнову, Одсек за саобраћај, Одсек за социјално старање, Одсек за просвету, Одсек за народно здравље и Одсек за трговину.

Организациона структура одбора 1947. године била је измењена, сада постоје: Привредно одељење (сачињавају га одсек за пољопривреду, одсек за шуме и трговински одсек), Финансијски одсек, Комунално одељење(које чине грађевински и саобраћајни одсек), Просветни одсек, Социјално-здравствени одсек и Планска комисија.

Године 1948. извршена је реорганизација управног апарата среског одбора. Уместо одсека, образована су повереништва и комисије: Планска комисија, Среска контролна комисија, Повереништво за пољопривреду и шумарство, Повереништво трговине и саобраћаја, Повереништво за комуналне послове, Повереништво за финансије, Повереништво рада, Повереништво просвете и културе и Повереништво за социјално старање и народно здравље.

Организација среског одбора 1950. године била је следећа: Повереништво за унутрашње послове, Повереништво рада, Повереништво за комуналне послове и саобраћај, Повереништво за пољопривреду и шумарство, Повереништво за фионансије, Повереништво просвете, Повереништво трговине и саобраћаја, Повереништво социјалног старања и народног здравља и Контролна комисија.

Оваква организациона структура Среског народног одбора среза пчињског, уз незнатне измене, остала је до самог укидања 1952. године.

Фонд је преузет од Народног одбора општине Трговиште 1963. године (књига пријема бр. 9).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Фонд је категорисан у групу архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за периопд 1944-1952, 59 књига и 11 кутије списа.

Књиге 1944-1952:

- деловодни протоколи 1944-1952. 38 књ.

- регистри уз деловоднике 1947, 1949, 1951-1952. 5 књ.

- матичне књиге запошљених 1950, 1952. 2 књ.

- пореске књиге 1944-1947, 14 књ.

Списи 1944-1952.

Грађа садржи: записнике са седница Народноослободилачког одбора среза, Пленума среског одбора 1947-1950, и Извршног одбора среза1947-1952, среског савеза земљорадничких задруга 1949; упутства, препоруке и расписе републичких, окружних и среских органа; нормативна акта среза и народних одбора; анализе и извештаје о раду среза, комисија, савета, задруга, школа и других организација; друштвене планове и буxете среза и народних одбора; спискове занатлија, запошљених, одборника и других; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и регистри.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262377
Овог месеца1322

Израда презентације

 
  
Forum