Српска православна црквена општина Врање 1932 - Штампа

Избори за црквену општину у Врању обављени су 1932. године по Уставу Српске православне цркве. Пре избора црквене општине бригу око цркве преузимали су многи црквени тутори, односно виђенији Врањанци.

Са формирањем црквене општине, црквене интересе заступали су Црквено-општински савет и Управни одбор за период 1932-1938. године, а од 1938. године заступа Поверенство.

Део фонда је преузет 2. децембра 1964. године од Српске православне црквене општине у Врању (књига пријема бр. 43).

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1858, 1869, 1884-1941, 28 књига и 12 кутија списа.

Књиге 1858, 1869, 1884-1941:

- деловодни протоколи 1884-1894, 1907, 1910-1913, 1922-1924, 1926-1932, 1940-1941,

18 књ.

- књига добровољних прилога хришћана 1858, 1 књ.

- попис становника у селима за црквене потеребе 1869, 2 књ.

- доставне књиге за личност 1921-1928, 2 књ.

- књига поште 1931-1936, 1 књ.

- експедиционе књиге 1937-1940, 1 књ.

- главна књига прихода 1915-1919, 1 књ.

- дневник касе 1926, 1 књ.

- експедициона књига аманета 1911-1933, 1 књ.

Спси 1902-1915, 1918-1922, 1925-1941.

Грађа садржи: спискове и изводе рођених, венчаних и умрлих по парохијама; годишње прегледе цркава; инвентаре покретне и непокретне имовине цркава; потврде о брачном испиту; дописе Епархије нишке и Епархије скопљанске; признанице, рачуне и др.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.