Kонтакт

Банери


Столарска набавно прерађивачка задруга - Врање 1946-1952 ПДФ Штампа Eл. пошта

Оснивачка скупштина Врањске занатске набављачко прерађивачке столарске задруге у Врању одржана је 14. априла 1946. године. Задатак задруге је био да обавља послове у струци столарског заната искључиво радном снагом својих задругара, да набавља потребни алат, материјал и сировине, да организује течајеве у циљу стручног и општег образовања својих чланова. Одлуком скупштине задругара од 18. јула 1947. године задруга је променила назив у Столарску произвођачку прерађивачку задругу, а од 28. јула 1950. године носи назив Столарска набавно прерађивачка задруга.

На ванредној скупштини, 14. септембра 1952. године, донета је одлука о ликвидацији Столарске набавно прерађивачке задруге.

Фонд је издвојен из архиввске грађе фонда Занатско-комуналне коморе среза Врање (књига пријема бр. 17).

Фонд је непотпун. Сређен је хронолошки по врстама списа 1976. године. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1952, 21 књигу и 1 свежањ списа.

Књиге 1945-1952:

- поверљиви деловодни протокол 1950, 1 књ.

- деловодни протоколи 1949-1951, 4 књ.

- дневник 1945-1949, 1 књ.

- књиге главних рачуна 1949-1952, 2 књ.

- књига производа и материјала 1952 1 књ.

- књиге сировина и материјала 1949-1951, 2 књ.

- књиге основних средстава, хартија од вредности и фондова 1948, 1952, 2 књ.

- књига трошкова 1949-1951, 1 књ.

- књиге прихода и расхода 1952, 2 књ.

- књига продаје 1949-1950, 1 књ.

- књига чланских удела 1949, 1 књ.

- књиге готовине код Народне банке, установа и лица 1948-1952, 2 књ.

- књига благајне 1948-1952, 1 књ.

Списи 1945-1952.

Грађа садржи: записнике Скупштине, Управног и Надзорног одбора 1945-1952. године.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262371
Овог месеца1316

Израда презентације

 
  
Forum