Ужарска задруга - Врање 1945-1960 Штампа

Основана је на иницијативу ужарских занатлија 16. септембра 1945. године као Врањска радничко-ужарска набављачка и прерађивачка задруга у Врању.

Делатност задруге је била израда прерађевина и предмета од кудељног влакна за широку потрошњу и стручно оспособљавање ученика у практичном раду за ужарска занимања.

Приступ у задругу био је условљен уплатом пословног удела. За све године постојања, задруга је имала у просеку око тридесет задругара.

Решењем Народног одбора општине Врање бр. 8406. од 28. јануара 1960. године Ужарска задруга у Врању припојена је Занатско-набављачкој и потрошачкој задрузи у Врању у чијем саставу ради као ужарски погон са својим инвентаром и радницима.

Архивска грађа је преузета од Уреда за статистику Среза Врање (књига пријема бр. 30). Фонд је преузет у несређеном стању са фондом ЗНПЗ Врање. Фонд је делимично сачуван и није сређен.

Садржи грађу за период 1945-1960, 2 књиге и 1 кутија списа.

Књиге 1945-1960:

-деловодни протокол, 1956, 1 књ.

-главна збирна књига, 1954, 1 књ.

Списи 1945-1960.

Грађа садржи: записнике Управног одбора од 1945-1956. године и записнике Радничког савета од 1956-1960. године; извештаје о пословању; правилнике о раду; разне уговоре о пословању; спискове радника и службеника; ценовнике производа и услуга; завршне рачуне и исплатне листе задругара.

Обавештајно средство: деловодни протокол.