Црква у Вртогошу Штампа

За цркву у Вртогошу не зна се када је саграђена. Посвећена је Рођењу Пресвете Богородице.

Део фонда је преузет 30. октобра 1992. године од Скупштине општине Врање.

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1893-1908, 2 књиге.

Књиге 1893-1908:

- матична књига венчаних 1893-1908, 1 књ.

- матична књига умрлих 1893-1908, 1 књ.