Црква у Клисури Штампа

Нема података о изградњи цркве.

Део фонда је преузет 31. августа 1995. године од Скупштине општине Сурдулица (књига пријема бр. 217).

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1899-1908, 2 књ.

Књиге: 1899-1908:

- матична књига венчаних 1899-1908; 1 књ.

- матична књига умрлих 1899- 1908, 1 књ.