Kонтакт

Банери


Биро за геолошко-технолошка рударска истраживања - Врање ПДФ Штампа Eл. пошта

Биро за геолошко-рударска истраживања у Врању основан је одлуком Народног одбора среза Врање од 20. октобра 1954. године. Задатак Бироа је да врши геолошко-рударска истраживања на територији среза Врање и припрема поједина налазишта за експлоатацију и предаје их привреди на коришћење.

Престаје са радом 30. маја 1955. године, а сва основна и обртна средства којима је располагао, као и све обавезе и потраживања прелазе на Рударско предузеће за неметале "Грот" у Врању.

Народни одбор среза Врање опет је основао Биро за геолошко-технолошка рударска истраживања у Врању 29. фебруара 1960. године, као установу са самосталним финансирањем са седиштем у Врању. Установа је имала задатак да смостално врши и организује путем института и стручwака истраживање метала и неметала и технолошка истраживања истих, да пружа стручну помоћ инвеститорима око извођења инвестиционих елабората и главних пројеката за отварање рудника и рудних објеката, као и да експлоатише мања лежишта ретких и обојених метала.

С обзиром да није постојала економска оправданост за даље постојање Бироа, укинут је 6. јула 1962. године, а сва прва и обвезе преносе се на Рударско предузеће "Грот" у Врању.

Фонд је презет 15. октобра 1964. године заједно са грађом фонда Јужноморавски рудници метала и неметала "Грот" од Ликвидационе управе предузећа "Грот" ( књига пријема бр. 41).

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1954-1955, 1960-1962, 6 књига и 10 свежњева списа.

Књиге 1954-1955, 1960-1962:

- деловодни протоколи 1954-1955, 1960-1962, 3 књ.

- матичне књиге службеника 1954-1955, 1960-1961, 2 књ.

- књига основних средстава 1962, 1 књ.

Списи 1954-1955, 1960-1962.

Грађа садржи: записнике Радног колектива из 1960; записнике Управног одбора 1961-1962; извештаје о геолошко-рударским истраживањима; решења о укидању Бироа; уговоре између Бироа и разних предузећа; решења о заснивању и престанку радног односа; финансијске планове; завршне рачуне; платне спискове и др.

Обавештајна срдства : деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262383
Овог месеца1328

Израда презентације

 
  
Forum