Градско грађевинско предузеће - Врање Штампа

Нема података о оснивању и укидању предузећа.

Нема података о преузимању фонда.

Фонд је непотпун. Сређен је хронолошки по врстама списа 1977. године. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1948-1952, 3 књиге и 1 свежањ списа.

Грађа садржи: завршне рачуне и платне спискове.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.