Грађевинско предузеће "Грађевинар" - Врање Штампа

Грађевинско предузеће “Грађевинар“ у Врању основано је решењем Градског народног одбора бр. 13914 од 19. јула 1946. године. Самостално је радило до 31. децембра 1956. године, када је спојено са Грађевинским предузећем „Градитељ“ због формирања новог Грађевинског предузећа „Новоградња“ у Врању.

Преузет је део фонда 1970. године од Грађевинског предузећа „Новоградња“ из Врања.

Фонд је непотпун. Фонд је сређен по врстама списа, а у оквиру њих хронолошким редом. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1951-1956, 3 књиге и 16 кутија списа.

Грађа садржи: персоналну документацију; расписе; радне налоге; платне спискове и друго.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.