Грађевинско-занатско предузеће зе високу и ниску градњу "Србија" - Власина Округлица Штампа

Молерско-фарбарска задруга у Врању основана је 1950. године. Назив у Грађевинско-занатску задругу променила је 21. фебруара 1958. године.

Решењем Народног одбора општине Врање 8. јула 1959. године Грађевинско занатска задруга је прерасла у Грађевинско и грађевинско-занатско предузеће „Рад“.

Делатност предузећа је била: високоградња, занатске радиности у оквиру високоградње (молерска и фарбарска, пећарска и керамичка - за постављање пећи и плочица, паркетарска, полагање подова од вештачке смесе, браварска за грађевинске радове, зидарска, фасадерскаи терацерска, лимарска за грађевинске радове, гипсерска, штуко-мермерска, тесарска, кровопокривачка, столарска за грађевинске радове, изолатерска за топлотне уређаје, асфалтерска, стаклорезачка, електроинсталатерска, водовод и канализација) и производња грађевинског материјала.

Грађевинско и грађевинско-занатско предузеће „Рад“, 01. јануара 1960. године, припојено је Грађевинском предузећу „Новоградња“ у Врању.

Фонд је преузиман у два наврата 27. јануара 1970. године (књига пријема бр. 104) и 16. фебруара 1972. године (књига пријема бр. 134) од Грађевинског предузећа „Новоградња“ у Врању.

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи архивску грађу за период 1950-1960, 7 књига и 1 свежањ списа.

Књиге: 1950-1960:

-деловодни протокол 1954-1958. 1 књ.

-матичне књиге 1958-1959. 2 књ.

-реистри уз матичне књиге 1958-1960. 2 књ.

-књига главних рачуна 1953. 1 књ.

-раднички исплатни лист 1950-1952. 1 књ.

Списи 1950-1958.

Грађа садржи: записнике Радничког савета и Управног одбора 1950-1958; радне налоге и евиденције радних часова.

Обавештајно средство: деловодни протокол.