За регистратуре: Штампа

 

Упутства за примену одредби Закона о архивској грађи и архивској делатности


ОБАВЕШТЕЊЕ

За правна лица на територији Пчињског управног округа

која су у надлежности Историјског архива "31.јануар" Врање

 


Министарство културе и информисања је Архивима у Србији доставило мишљење у складу са којим се услед отежаних услова пословања и у складу са законом за сва правна лица:


1. Продужава рок за израду обавезних нормативних аката до 31. децембра 2021. године

2. Обавеза достављања преписа архивске књиге настаје 2022. године односно препис се доставља до 30. априла 2022. године.


Достава документације се обавља поштом или лично у Историјском архиву „31.јануар Врање, Партизанска 17/а у периоду од 8-13 часова.

Захваљујемо на сарадњи!

 

Детаљније информације о примени Закона о архивској грађи и архивској делатности, изради и изменама Листе категорија, изради Архивске књиге и поступку уништавања безвредног регистратурског материјала можете добити кликом на неки од следећих линкова:


 

ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

 

ЛИСТА КАТЕГОРИЈА

 

АРХИВСКА КЊИГА

 


УНИШТАВАЊЕ БЕЗВРЕДНОГ ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА