Колектив

  Саша Стаменковић - в.д. директора Историјског архива "31. јануар" у Врању. 

   

  Бранка Јаначковић - архивски саветник, руководилац Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне

  делатности и дигитализације. Члан Стручног савета Историјског архива у Врању

   

  Мирољуб Стојчић - архивски саветник Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације.

   
   

  Сузана Петровић - виши архивиста, руководилац Одељења евиденције и заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива. Члан Стручног савета Историјског архива у Врању.

   
 

  Милена Јовановић – виши архивиста, руководилац Одељења депоа и техничке заштите архивске грађе. Члан Стручног савета Историјског архива у Врању.

   
 

  Биљана Папић, виши архивиста Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације.

   

  Бранислава Стојковић, виши архивиста Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације.

   

  Славица Димитријевић, архивиста Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације.

   
 

  Драгана Станисављевић, архивиста Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације.

   
 

  Александра Јанчић, архивиста Одељења депоа и техничке заштите архивске грађе.

   

  Весна Цветковић, архивиста Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације.

   

  Бојана Митровић, архивиста Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације.

   
   Драгана Ристић, архивиста Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације.
   

  Предраг Стојковић, архивиста Одељења евиденције и заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива.

   

 Бранислав Борић, архивиста Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације.

   

  Драгана Стојановић, архивски помоћник I врсте Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације.

   

 Слађана Стевановић, архивски помоћник I врсте Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације.

   

 Весна Мерџијевић, архивски помоћник I врсте Одељења депоа и техничке заштите архивске грађе.

   

 Јасмина Станковић, архивски помоћник I врсте Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације.

 

 

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу